Lesmateriaal en -methodiek

Het lesmateriaal bestaat bij de meeste opleidingen uit een syllabus, presentaties en casu´stiek + indien de opleiding gevolgd wordt door een examen, een examentraining (eventueel afzonderlijk te boeken).

De syllabus wordt in beginsel twee weken voor aanvang van de opleiding of training aan de cursisten toegezonden, zodat zij zich gedegen kunnen voorbereiden en zij tevens een handig naslagwerk hebben voor de periode na de opleiding. Met de theorie uit de syllabus als basis zal in de bijeenkomst(-en) dieper op de materie worden ingegaan en zal een vertaalslag gemaakt worden naar de praktijk, deels met behulp van een presentatie, maar vooral ook met behulp van casu´stiek. Gegeven de ruime ervaring van de docenten, de juiste theoretische onderbouwing en de gecombineerde behandeling van theorie en praktijk, zijn wij ervan overtuigd dat onze opleidingen ook in uw bedrijf van grote waarde zullen zijn.